wyszukiwanie zaawansowane
1 » Instalacje przeciwoblodzeniowe - ogrzewanie dachów, rynien, podjazdów i schodów2

Instalacje przeciwoblodzeniowe - ogrzewanie dachów, rynien, podjazdów i schodów

Wyświetleń: 68347
alt

Systemy przeciwoblodzeniowe stosowane są do usuwania śniegu i lodu z podjazdów, schodów, dachów i rynien. Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe to bezpieczeństwo na suchej nawierzchni oraz brak uciążliwego odśnieżania.Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe DEVI

Dzięki systemowi ochrony przeciwoblodzeniowej unikamy rozmrażania za pomocą mieszanek zawierających niszczącą sól.

Systemy ogrzewania przeciwoblodzeniowego składają się z kabli lub mat grzejnych oraz termostatów sterujących ogrzewaniem. Stosowane są do usuwania śniegu i lodu z podjazdów, schodów, dachów i rynien, zapobiegając uszkodzeniom przez zamarzającą wodę.

 
 
 

SYSTEMY DACHOWE

Elektryczne systemy grzejne można instalować na niemal wszystkich rodzajach dachów, gdzie skutecznie likwidują nagromadzenia śniegu i lodu. Zapewniają drożność rynien i rur spustowych, zapobiegając uszkodzeniu dachu i fasady spowodowanych przez oblodzenie i niekontrolowany spływ wody. 

Zapobieganie powstawaniu niebezpiecznych sopli lodu

Ogrzewanie całych połaci dachowych lub wybranych miejsc jest najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia dachu przed opadami, jak i zaleganiem śniegu i lodu. System wymaga zastosowania mocy od 200 do 400W/m2. Ogrzewanie dachu wykonujemy z zastosowaniem specjalnych kabli lub poprzez rozłożenie dachowych mat grzejnych odpornych na promieniowanie UV.

 

Maty grzejne dachowe umożliwiają szybkie usuwanie zalegającego śniegu, mogą być montowane na stałe lub tylko na okres zimowy. Dachowe maty grzejne o zwiększonej mocy jednostkowej mogą służyć do topienia śniegu bezpośrednio na dachu, bez potrzeby zrzucania i wywożenia śniegu.

 

Ogrzewanie rynien i rur spustowych zapobiega ich uszkodzeniu przez zamarzającą wodę oraz zapewnia skuteczne odwodnienie powierzchni dachu. Kable grzejne powinny być instalowane wzdłuż krawędzi dachu oraz w miejscach, gdzie możliwe jest powstawanie nagromadzeń śniegu i lodu. 
 

Ogrzewanie rynien i rur spustowych

Dachowe systemy grzewcze instalowane są głownie w rynnach i na skrajnych fragmentach poszycia dachowego, w rynnach wewnętrznych na dachach wielospadowych i w pionowych rurach spustowych.

 

Moc zainstalowana
Moc zainstalowana przypadająca na metr kwadratowy powierzchni dachu (W/m2) zależy od rodzaju konstrukcji dachowej oraz lokalnych warunków atmosferycznych. Dachy można podzielić na dwie grupy: 1) Dachy zimne- są dobrze izolowane i charakteryzują się niskim współczynnikiem przenikania ciepła. Gdy słońce topi śnieg, na dachu zimnym powstają sople i nawisy śnieżne. 2) Dachy ciepłe- są słabo izolowane, a topienie śniegu i lodu następuje w wyniku przenikania ciepła z wnętrza budynku. Woda ze stopionego śniegu spływa w dół i zamarza przy krawędzi dachu. Sytuacja taka występuje często, gdy strych wykorzystywany jest na cele mieszkalne. Z tego powodu moc instalacji rynnowej na dachach ciepłych powinna być wyższa niż na dachach zimnych. Moc kabli grzejnych stosowanych w instalacjach dachowych powinna wynosić 15-25 W/m. W szczytowych partiach dachów pokrytych materiałami palnymi i mięknącymi pod wpływem ciepła (np. papa) moc kabla grzejnego nie powinna przekraczać 20 W/m. W typowych warunkach moc zainstalowana dachowego systemu grzejnego jest zbliżona do mocy stosowanej do ogrzewania konstrukcji naziemnych. 

Rynny znajdujące się przy krawędzi dachu wymagają mocy rzędu 30-40 W/m. Uzyskanie takiej mocy może wymagać równoległego ułożenia dwóch odcinków kabla np. DEVIsafe 20T (DTCE) LINK. 


Montaż ogrzewania przeciwoblodzeniowego rynny  Ogrzewanie rynny


Ogrzewanie rynien i rur spustowych
Kabel należy układać wzdłuż rynny w obu kierunkach, tak by osiągnąć wymaganą moc cieplną. W większości przypadków wystarczające są dwa odcinki kabla grzejnego. 


  Mocowanie kabla grzejnego w rynnie


Rynny i rury spustowe powinny być ogrzewane przez instalację wspólną, w szczególnych przypadkach, przez dwie osobne instalacje. 

W rynnach standardowych utrzymanie odpowiedniego odstępu C-C pomiędzy sąsiednimi odcinkami kabla osiąga się za pomocą specjalnych uchwytów montażowych do rynien (LINK)  i rur spustowych (LINK), które umożliwiają nieprzesuwne zamocowanie kabla. Stosujemy 3 uchwyty na 1 metr bieżący rynny. W pionowych rurach spustowych zawiesza się łańcuch stalowy, najlepiej ogniowo galwanizowany (LINK) na poprzeczce stalowej (LINK),  w którym montujemy  uchwyty do rur spustowych (3szt./mb łańcucha). Jeżeli długość kabla wprowadzonego do rury spustowej nie przekracza 50 cm, stosowanie łańcucha nie jest konieczne. W rynnach i korytach niestandardowych kable grzewcze można mocować np. przy pomocy plastikowej taśmy montażowej (LINK) lub taśmy DEVIfast (LINK).

 

Jeżeli stosowany będzie kabel grzejny DEVIiceguard 18 z samoczynnym ograniczaniem mocy, na ogół wystarcza ułożenie jednego metra kabla na metr bieżący rynny. Instalacje w rurach spustowych wykonane z kabla grzejnego DEVIiceguard™ nie wymagają stosowania łańcucha metalowego. 

 

OGRZEWANIE CHODNIKÓW, SCHODÓW I PODJAZDÓW DO GARAŻU

Systemy przeciwoblodzeniowe instalowane są najczęściej na parkingach, podjazdach samochodowych, chodnikach, schodach na zewnątrz budynków, rampach i placach załadunkowych.


Moc zainstalowana
Chcąc określić moc instalacji grzejnej w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni konieczne jest uwzględnienie różnych czynników. Najważniejsze z nich to lokalizacja danej instalacji, sposób wykonania instalacji oraz rodzaj stawianych przed nią wymagań. W zależności od rodzaju ogrzewanej powierzchni i czasu wymaganego do roztopienia śniegu i lodu przyjmuje się moc rzędu 300-400W/m2. Większa moc wymagana jest w przypadku instalacji układanych na mostach i rampach ładunkowych, które są narażone na działanie wiatru i niskiej temperatury także od spodu. Dla tego rodzaju konstrukcji moc systemu grzejnego powinna być zwiększona nawet o 50%. Z tego powodu zaleca się wykonanie dodatkowej izolacji cieplnej zapobiegającej utracie ciepła od spodu konstrukcji, a jeżeli wykonanie takiej izolacji jest niemożliwe, należy stosować moc rzędu 300-500W/m2. Do instalacji przeciwoblodzeniowych zaleca się kable grzejne o mocy nie mniejszej niż 18W/m oraz maty o mocy 300W/m2 i większej. 

Instalacja pod płytami betonowymi, kamiennymi
Instalując kable grzejne pod nawierzchnią z płyt lub kostki należy zachować szczególną ostrożność, aby kable nie doznały uszkodzeń mechanicznych. Teren na którym układa się instalację grzejną musi być całkowicie płaski oraz wolny od kamieni i innych ostrych przedmiotów. Wszystkie powierzchniowe zagłębienia muszą zostać dokładnie wypełnione i wyrównane. Kable lub maty grzewcze powinny znajdować się możliwie blisko płyt w warstwie podsypki cementowo-piaskowej o grubości 3-5 cm.

Instalacja zalewana betonem
Maty i kable grzewcze w instalacjach zalewanych betonem montuje się podobnie jak w punkcie dotyczącym nawierzchni płytowych. Aby zapobiec przemieszczaniu kabli grzejnych podczas wylewania betonu, konieczne jest ich unieruchomienie poprzez np. zamocowanie do metalowych elementów zbrojenia. Masa betonowa z dodatkiem plastyfikatora musi dokładnie wypełnić całą przestrzeń pomiędzy kablami tak, by w ich otoczeniu nie powstały żadne szczeliny powietrzne. Masa betonowa nie może zawierać ostrego żwiru i kamieni, które mogą spowodować uszkodzenie kabli. Pierwsze włączenie instalacji grzejnej może nastąpić po około 30 dniach od wylania betonu. Oporność kabla i izolacji powinny zostać skontrolowane przez elektryka przed i po wylaniu masy betonowej.

 
Ogrzewanie podjazdów
Instalacja grzejna na podjazdach samochodowych zapewnia ich przejezdność bez względu na warunki atmosferyczne. Instalacja grzejna może być ułożona na:
1) całej powierzchni podjazdu,
2) tylko w miejscach które stykają się z oponami pojazdów.

Ogrzewanie podjazdu do garażu


Przy dużym natężeniu ruchu i dużym nachyleniu podjazdu zalecana jest pierwsza z opcji. Drugie rozwiązanie może być stosowane na małych podjazdach do garaży i domów prywatnych. W przypadku instalacji grzejnych na podjazdach o dużym nachyleniu, może okazać się konieczne wykonanie kanału odpływowego, który będzie odprowadzał wodę ze stopionego śniegu i lodu. Należy pamiętać, że kanał odpływowy musi być również chroniony przed zamarzaniem.

Ogrzewanie podjazdu

Ogrzewanie podjazdu
  


  Przykład obliczeniowy
Instalacja grzejna będzie układana na typowym podjeździe o długości 11m i szerokości 3m. Ogrzewane będą wyłącznie pasy o szerokości 0,5m, które stykają się z oponami podjazdów. Przyjmujemy moc 300W/m2, która będzie dostarczona przez matę grzejną.
1) Powierzchnia pod którą zostanie ułożona mata wynosi: 11m x 0,5m x 2 = 11m2.
2) Całkowita moc instalacji: 11 m2 x 300W/m2 = 3300W.
3) Wybieramy matę do ogrzewania przeciwoblodzeniowego (LINK) np. DEVIsnow DTCE-300/230V o wymiarach 0,5x22m i mocy 3240W, która po rozłożeniu ogrzeje powierzchnię 11m2. Dla ochrony kanału odpływowego wybieramy kabel grzewczy np. DEVIflex 18T o mocy 130W i długości 7m (LINK). Do sterowania można wybrać profesjonalny termostat DEVIreg 850 z czujnikiem gruntowym temperatury i wilgoci (LINK) lub termostat DEVIreg 330 z czujnikiem temperatury (LINK). 
Nowoczesne termostaty DEVIreg™ zapewniają dużą skuteczność systemu grzejnego przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej. Termostaty współpracują z zewnętrznymi czujnikami, dzięki którym system może dostosować swą wydajność do aktualnych warunków atmosferycznych, a włączenie i wyłączenie zasilania następuje w odpowiednio dobranych momentach.


Ogrzewanie schodów zewnętrznych
System grzejny pod powierzchnią schodów skutecznie likwiduje śliskość i zmniejsza ryzyko niebezpiecznych wypadków. Jeżeli przestrzeń pod schodami jest otwarta i narażona na bezpośrednie działanie mrozu, zaleca się wykonanie dodatkowej izolacji cieplnej, Izolację można wykonać, na przykład, z wełny mineralnej o grubości 8-10cm. Jeżeli schody mają konstrukcję litą, izolacja cieplna nie jest konieczna. Jeżeli w otoczeniu schodów będzie znajdować się instalacja grzejna, moc zainstalowana na powierzchni schodów powinna być wyższa niż moc u ich podnóża. Jeżeli proporcja ta nie zostanie zachowana, może zaistnieć niebezpieczeństwo poślizgnięcia się, gdy podnóże schodów jest wolne od lodu, a powierzchnia stopni jest śliska. 
 

Ogrzewanie schodów


Kable grzewcze układa się w formie pętli rozciągniętych w poprzek stopni zachowując stały odstęp pomiędzy sąsiednimi odcinkami. Przy obliczaniu wymaganej długości kabla należy wziąć pod uwagę wysokość wszystkich stopni, po których będzie prowadzony kabel grzejny. Ponieważ pionowe ścianki stopni nie są ogrzewane, skrajne odcinki kabla należy układać możliwie blisko krawędzi stopni (ok. 5 cm), co zapewni równomierne ogrzewanie całej powierzchni schodów. Kable układa się bezpośrednio na powierzchni schodów i zalewa następnie warstwą betonu o grubości 2 - 5 cm. Jeżeli nie ma możliwości wykonania nadlewki betonowej to można kable grzejne umieścić w wcześniej wykonanych bruzdach oraz zalać rzadką masą elastycznego kleju do ogrzewania podłogowego.

 

OGRZEWANIE RUR - OCHRONA PRZED MROZEM

Ogrzewanie rurociągów kablami grzewczymi, to tani i szybki w montażu sposób ochrony rur przed zamarznięciem. System do ogrzewania rur to: kable grzejne samoregulujące (LINK), termoregulator (LINK) oraz aluminiowe taśmy montażowe (LINK). Posiadamy w ciągłej sprzedaży gotowe zestawy grzewcze samoregulujące z przewodem przyłączeniowym zakończonym wtyczką (LINK). Mocujemy kabel grzewczy do rury taśmą samoprzylepną lub opaską zaciskową, izolujemy i poprzez włożenie wtyczki do gniazdka zapominamy o problemie zamarzających rur. Kabel samoregulujący zastosowany w zestawach grzewczych sam dostosowuje moc grzejną w zależności od potrzeb, utrzymując stałą dodatnią temperaturę. Na rysunkach pokazano przykład na ogrzewanie rur z zastosowaniem jednostronnie zasilanych kabli grzejnych i termoregulatorów z czujnikiem temperatury umieszczonym na rurze. Moc jednostkową kabla na metr bieżący rury dobiera się w zależności od średnicy rury i grubości warstwy ocieplenia zgodnie z tabelą (w większości zastosowań moc nie przekracza 10W/mb).

Ogrzewanie rur - ochrona przed mrozem

 

Ogrzewanie zbiorników przemysłowych

W niektórych instalacjach przemysłowych narażonych na działanie niskiej temperatury konieczne jest ogrzewanie zbiorników. Wymuszone podtrzymanie temperatury może być konieczne, nawet gdy zbiornik jest poprawnie zaizolowany. Jako element grzejny można zastosować kable grzejne zamocowane do powierzchni zbiornika. Instalacja systemu grzewczego wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków: zbiornik musi być poprawnie i skutecznie zaizolowany na całej powierzchni oraz instalacja grzewcza będzie stosowana wyłącznie do podtrzymania temperatury, a nie do ogrzewania płynu. Określenia niezbędnej mocy kabla grzejnego do spełnienia wymaganych warunków utrzymania temperatury medium w zbiorniku dokonać należy po określeniu strat ciepła. Kabel grzejny powinien być mocowany do powierzchni zbiornika przy pomocy samoprzylepnej taśmy aluminiowej. Pozwala to na lepszy rozkład ciepła uzyskanego z kabla grzejnego oraz zabezpiecza kabel przed przegrzaniem poprzez zagłębienie kabla w izolację cieplną. Tak ułożony kabel grzejny pokrywany jest izolacją termiczną. Przeciętna moc zainstalowana na powierzchni 1m2 zbiornika zazwyczaj mieści się w zakresie 80-120W/m2, w każdym przypadku należy obliczyć straty ciepła i dobrać wartość kabla grzejnego. Sterowanie instalacji powinno się odbywać przy zastosowaniu termostatu utrzymującego żądaną temperaturę.

 

Ogrzewanie zbiorników przemyslowych 

>> Więcej informacji o systemach przeciwoblodzeniowych


 


Przejdź do strony głównej

Kontakt


 • PPHU ELTOM
  ul. Kołodzieja 34
  67-100 Nowa Sól
  NIP: 925-149-92-37
 • E-mail:ogrzewanie@home.pl
 • Telefon601 555 251
  601 555 254
 • Godziny działania sklepupn. - pt. w godz. 8:00 - 16:00

Koszyk

Twój koszyk jest pusty ...

SpołecznościSystemy płatności

 • Przelewy24
 • Sandander Consumer

Nasze nowości

Kabel grzejny DEVIaqua 9T 315W 230V dł. 35m 140F0009

Kabel grzejny DEVIaqua 9T 315W 230V dł. 35m 140F0009574,00 zł356,00 zł brutto289,43 zł netto

Kabel grzejny DEVIaqua 9T 360W 230V dł. 40m 140F0010

Kabel grzejny DEVIaqua 9T 360W 230V dł. 40m 140F0010629,00 zł390,00 zł brutto317,07 zł netto

Kabel grzejny DEVIaqua 9T 630W 230V dł. 70m 140F0013

Kabel grzejny DEVIaqua 9T 630W 230V dł. 70m 140F00131 011,00 zł627,00 zł brutto509,76 zł netto

Kabel grzejny DEVIaqua 9T 810W 230V dł. 90m 140F0015

Kabel grzejny DEVIaqua 9T 810W 230V dł. 90m 140F00151 041,00 zł645,00 zł brutto524,39 zł netto

Kabel grzejny DEVIaqua 9T 990W 230V dł. 110m 140F0017

Kabel grzejny DEVIaqua 9T 990W 230V dł. 110m 140F00171 255,00 zł778,00 zł brutto632,52 zł netto

Kabel grzejny DEVIaqua 9T 65W 230V dł. 7m 140F0002

Kabel grzejny DEVIaqua 9T 65W 230V dł. 7m 140F0002397,00 zł246,00 zł brutto200,00 zł netto

Kabel grzejny DEVIaqua 9T 1080W 230V dł. 120m 140F0018

Kabel grzejny DEVIaqua 9T 1080W 230V dł. 120m 140F00181 316,00 zł816,00 zł brutto663,41 zł netto

Kabel grzejny DEVIaqua 9T 1350W 230V dł. 150m 140F0021

Kabel grzejny DEVIaqua 9T 1350W 230V dł. 150m 140F00211 525,00 zł946,00 zł brutto769,11 zł netto

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl